Predikua

Kristautasunean, predikua edo sermoia meza eta beste eliz ofizioetan adierazten den hitzaldi edo iruzkin liturgikoa da, Idazteun edo Eskritura Santuaren zati bati buruz, testuaren esanahi dogmatiko, moral eta espirituala azaltzen duena. Vatikano II. Kontzilioaren ondoren, homilia hitza hobesten da hitzaldi liturgiko hori izendatzeko. Judaismotik datorren ohitura liturgikoa da, sinagogetan ohikoa baitzen Bibliaren eguneko irakurketari buruzko iruzkinak adieraztea. Itun Berrian ere, Jesus Nazaretekoak berak ere sermoiak egin zituen, eta horietan ezagunena Mendiko Sermoia izan zen.