Propaganda

Egia ixturaldatuz jendearen iritzia manipulatzen duen teknika da propaganda.