Propedeutika

Propedeutika zerbaiten ikasketan hasteko izan beharreko aurretiko jakintzen multzoa da.