Puntu-estimazioa

Puntu-estimazioa edo puntu-zenbatespena lagineko datuetatik kalkulaturiko balio bakarra da, parametroaren estimazio edo zenbatespentzat hartzen dena. Adibidez, \mu populazio bateko batezbestekorako \hat{\mu}=\overline{x} batezbesteko aritmetikoa hartzen bada estimatzaile edo zenbatesle gisa, lagineko datuen batezbesteko aritmetikoak populazioko batezbestekoaren puntu-estimazio bat emango luke. Estimazioak egiteko beste aukera bat, tarte-estimazioa da, parametroaren tarte bat ematen duena konfiantza-maila jakin baterako.