Sail homogeneoak

Kostuen kontabilitatean, sail homogeneoak kostuak produktuei egotzi aurretik helburu edo lan mota bakar bati (eta hortik homogeneo hitza) dagozkion baliabide biltzen dituen arlo bat da, eta beraz baliabide horietako kostu guztiak barnehartzen dituena. Definizio hori 1957ko kontabilitate-plan frantsesak ezartzen duena da.Sail homogenoa enpresako sail erreal edo fisikoa zein alegiazko edo fiktizioa izan daiteke, hau da, kostu-zentroak dira, eta ez dute zertan enpresaren organigraman islada zuzena edukirik. Beste alde batetik, kostuak biltzen dituztenez, kontrolatu beharreko eremuak dira, arduraduna izan beharko luketenak. Azkenik, kostuak biltzen dituztenez, kostu horiek fisikoki eta modu homogeneo batean jasotzeko, lan-unitate izeneko unitatetan jaso behar dira beti.

Beste hizkuntzetan: gaztelaniaz, sección homogénea.