Sazerdoteak

Erlijio jakin batean, sazerdoteak eta sazerdotisak (kristau erljioetan, apaizak ere deituak) kultua eta liturgia zuzentzen dituzten pertsonak dira, sakratu eta jainkotiarraren eta profanoaren arteko bitartekaritza egiten dutenak. Kultura askotan, sazerdoteak klase edo estamentu berezia dute, pribilegio jakinekin, eta botere sozial eta politiko dutenak.