Sexu abstinentzia

Sexu abstinentzia edo abstinentzia sexuala pertsonak batek sexu harremanak izateari, bereziki sarpenarekin, uko egite borondatezkoa da, erabaki pertsonal baten ondorioz (asexualtasunagatik, beldurrez, lotsagatik edo izandako sexu esperientzia txarrengatik), arrazoi moral, erlijioso eta medikoengatik (adibidez, sexu gaixotasunak ez hartzeko). Haurdunaldia saiheste aldera ere ohikoa da sexu abstinentzia praktikatzea, antisorgailu moduan. Ez dira nahastu behar abstinentzia sexuala eta asexualtasuna: abstinentzia sexuala praktikatzen duen pertsona batek sexu irrika edo libidoa sentitu dezake, baina pertsona asexualek ez dute irrika sentitzen.