Sexuazioa

Sexuazioa gizon edo emakume izateko modu pertsonal eta berezia garatu arte pertsonen bizitzan zehar gertatzen diren prozesu biologiko eta biografikoak dira, alderdi genetikoak, fisiologikoak, psikologikoak eta sozialak barnehartzen dituena.