Sexuazioa

Ez nahastu sexazio terminoarekin.

Sexuazioa gizon edo emakume izateko modu pertsonal eta berezia garatu arte pertsonen bizitzan zehar gertatzen diren prozesu biologiko eta biografikoak dira, alderdi genetikoak, fisiologikoak, psikologikoak eta sozialak barnehartzen dituena.