Soldatak

Soldata, lansaria edo alokairua langile batek beste baten kontura egindako lanagatik eskuratutako ordaina da, dirutan zein jenerotan, enpresariak edo enplegu emaileak emandakoa. Soldataren baitan biltzen dira, halaber, atseden edo oporraldietan jasotakoak. Aitzitik ez dira biltzen soldataren baitan langileak Gizarte Segurantzatik jasotakoa eta lantokia aldatu, lanaldia eten edo kaleratzeagatiko ordainak. Soldata mistoa dirutan eta jenerotan ordaintzen den hura da. Aparteko soldata urteko aldi batzuetan jasotzen den soldata gehigarria da, adibide Eguberri garaian, ohiko soldataren bikoitza izaten dena. Soldata-masa enpresa batek bere langile guztiei ordaintzen dien soldaten zenbateko totala da.

Soldata lan-kontratuan ezartzen da, dagokion hitzarmen kolektiboan, legez edo langilearekin adostutakoaren arabera. Nolanahi ere, soldata legez ezarritako soldata minimoa izan behar da gutxienez, horretarako baldintzak betetzen badira. Soldataren likidazioa eta ordainketa ere dagozkion epeetan izan behar dira, orokorrean hilabetea. Beste alde batetik, garaiz ordaindu ezean, soldatek lehentasuna dute, Espainiako legedian, beste kreditu eta mailegu guztien aldean, horiek bermatuta izanda ere.

Ikus, gainera