Soziabilitatea (gizartekoitasuna)

Soziabilitatea edo gizartekoitasuna besteekin harremanak izatea gustuko dituen subjektuaren ezaugarri pertsonala da, soziableak diren pertsonena alegia. Georg Simmel (1858-1918) soziologoaren arabera berriz, soziabilitatea berdintasunean eta parekotasunean oinarritutako interakzio soziala da, interakzio edo harremana bera beste helbururik ez duena.

Ikus, gainera