Soziazioa

Soziazioa pertsonen arteko edonolako interakzio soziala da, izan asoziatiboa (adiskidetasuna, adibidez) izan disoziatiboa (gorrotoa, adibidez). Ingelesetik mailegatutako neologismoa da.

Beste hizkuntzetan: ingelesez, sociation.