Sozietate pertsonalistak

Sozietate pertsonalistak bazkideek sozietatearen obligazioak betetzeko euren ondarearekin pertsonalki eta era solidarioan erantzuten duten  merkataritza sozietateak dira. Sozietate kapitalistetan ez bezala, bazkide izaera transmitzeko mugak nabarmenak dira, bazkidearen nortasuna sozietatearen oinarrian dagoenez. Sozietate pertsonalistetan bazkide guztiek har dezakete parte kudeaketan, zeregin horietarako bazkide batzuk edo kanpoko pertsonak ere izenda daitezkeen arren. Orokorrean, bi motako sozietate pertsonalistak bereizten dira, sozietate kolektiboak eta sozietate komanditarioak. Sozietate kolektiboetan ez bezala, sozietate komanditarioetan bazkide komanditarioak egon daitezkem ekarritako kapitalarekin bakarrik erantzun eta kudeaketan parte hartzen ez dutenak. Antzinako enpresen ohiko izaera juridikoa izan arren, egun oso gutxitan agertzen den sozietate mota da, bazkideek bere gain hartu behar duten mugarik gabeko erantzukizunagatik.