Subrogazioa

Zuzenbidean, subrogazioa obligazio edo eskubide bat besterentzea da, pertsona edo gauza bati buruz. Hartzekodunaren subrogazioa izan daiteke, eskubidea besterentzen denean (adibidez, zorra kobratzeko eskubide bat beste pertsona bati ematen zaionean) zein zordunaren subrogazioa (obligazioa besterentzen denean). Ohikoena subrogazioa aldi berean obligazioak eta eskubideak besterentzea da, aurretik izandako kontratu edo negozio juridiko baten ondorioz.