Swap (definizioa)

Swap-a bi aldeen arteko finantza kontratua da, non etorkizuneko diru fluxu bat, gehienetan ziurgabea eta beraz arriskuduna, beste diru zenbateko finkoen fluxu batekin trukatzen den. Finantza deribatu mota bat da, eta diru fluxu ziurgabek dakarten arriskua saihestu nahiz espekulaziorako erabil daitezke. Hainbat motako swap kotratuak daude: esaterako, interes tipoen gaineko swap-ak interes eta etekin aldakorreko aktibo bat, diru zenbateko finkoekin ordezten denean; edota dibisa batean ordaindu edo jaso beharreko zenbatekoak beste dibisa batekin ordezten diren ganbio-tasako swap-ak.