Tarifikazioa (tarifak)

Ekonomian, tarifikazioa produktu edo zerbitzu bati buruz ordaindu beharreko tarifa edo prezio indibiduala zehazteko modua da, produktu edo zerbitzu horren erabilera edo bestelako alderdiak kontuan hartuz. Adibidez, tarifikazio-sistema bat ezarri behar da errepideko peajeetan, ibilgailu desberdinei prezio desberdinak ezartzen zaizkionean, aseguru batean, horren prestazioen arabera, edota telefonian, datu kopuruaren arabera.