Tasak (zergak)

Ez nahastu hazkunde-tasa kontzeptuarekin edo tasa demografikoekin: jaiotze-tasa, heriotza-tasa, ...

Tasak administrazio publikoak ondasun publikoak erabili edota zerbitzu bat emateagatik ezartzen dituen tributuak dira. Adibidez, tasak dira jatetxe bati plaza publiko batean aulkiak eta mahaiak jartzeagatik zein pertsona bati eskuratu duen hezkuntza agiri ofizial bat emateagatik ezartzen direnak.