Tazitoa eta tazitoki

Zerbait tazitoa dela esaten da, espreski adierazi gabe ere egiazkoa dela ulertzen denean. Tazitoa den hori tazitoki ulertzen dela ere esaten da. Adibidez,

  • "Klasean adi egon behar dela, betebehar tazitoa da niretzat", (irakasleak adi egon behar dela espreski adierazi ez badu ere, errespetatu behar den araua dela uste duenean).

Ikus, gainera