Tertziarizazioa

Ez nahastu tertzerizazio kontzeptuarekin. 

Tertziarizazioa ekonomia batean hirugarren sektore edo zerbitzuen sektoreak beste sektore ekonomiko ekonomikoen aldean pisu handiagoa hartzen dueneko prozesua da, enpleguaren egiturari buruzkoa. Bereziki bigarren sektorearen gainbeheraren ondorioz gertatu da, desindustrializazioarekin batera. Herrialde industrial aurretatuetan XX. mendeko erdialdetik abiarazi zen tertziarizazioa, bizitza-mailaren hobekuntzarekin (eta beraz, oinarrizko behar materialen asetzearekin eta turismoa, hezkuntza eta beste behar ez materialen garatzearekin), globalizazioarekin (eta beraz, garraioen eta telekomunikazioen garapenarekin), industria-eredu aldaketekin (kapital intentsiboko industriaren nagusitzatik industria malgu eta espezializaturen hazkundera igarotzea) eta informazio-teknologien garapenarekin (arlo horretan zerbitzu espezializatuak eskatzen dituena).