Trantsizio ekologikoa (trantsizio ekosoziala edo sozioekologikoa)

Eremu lokaletan nahiz globaletan sortzen diren ingurumen eta gizarte krisi eta arazoei aurre egin eta haiek gainditzeko, trantsizio ekologikoa edo trantsizio sozioekologikoa hazkundean oinarritutako ekonomia eta dagozkion paradigma industrial eta estraktibistak baztertu, eta jasangarritasunean, elkartasunean eta partaidetzan oinarritutako gizarterantz abiarazten den prozesu teknologiko, ekonomiko eta soziala da. Trantsizio energetikoaren kontzeptua ere barneratzen du, baliabide fosiletan oinarritutako energia iturrietatik energia berriztagarrietara aldatuz.