Unitate didaktikoak (definizioa)

Unitate didaktikoak irakaskuntza-ikaskuntza prozesua planifikatzeko agiri bat da, kurrikuluaren azken zehaztasun-maila osatzen duena, eduki jakin baten inguruan lortu beharreko helburu didaktikoak, antolatu beharreko jarduerak eta horien programazioa, baliabideak eta ebaluazioa zehatzen dituena. Zehazkiago,  unitatearen izenburua (gaiaren izenarekin lotua), justifikazioa, deskribapen laburra (saio kopurua, beste ezagutzekin nola lotzen den, kokapena kurrikuluan, zeharkako gaiekin dituen harremanak), helburu didaktikoak (oinarrizko konpententzietatik abiatuta), eduki zehatzak (kontzeptualak, prozedurazkoak eta aktitudinalak), jarduera-multzoa, baliabideak eta materialak, espazioaren eta denboraren antolaketa, ebaluaketa (autoebakuaketa ere landuz), atal guztietan ikasle aniztasunari behar bereziak dituzten ikasleei ere arreta jarriz.

Ikus, gainera