Ustiapeneko emaitza

Ustiapeneko emaitza enpresak bere ohiko jardueran aldi jakin batean eskuratzen dituen sarrerak ken irteerak dira, alegia salmentak ken jarduerako gastu normalak. Zehazki, enpresaren negozio-bolumena, izakinen aldaketa, beste ustiapeneko sarrerak batzuk (adibidez, alokairuarengatik eskuratutakoak) eta enpresak bere ibilgetua osatzeko egindako lanak barnehartzen ditu, eta haiei hornikuntzak, langileen soldatak, beste ustiapen-gastuak, amortizazioak eta zuzkidurak kendu behar zazkie.

Ustiapeneko emaitza ez dator bat enpresaren galdu-irabaziekin. Galdu-irabaziak eskuratzeko, emaitza garbia alegia, beste aparteko sarrerak eta gastuak kontabilizatu behar dira (finantza-gastuak, esaterako) eta baita ere ordaindu beharreko zergak.

Beste hizkuntzetan: gazteleraz, resultado de explotación; ingelesez, operating income, operating profit.

Ikus, gainera