Ustiapeneko emaitza

Ustiapeneko emaitza enpresak bere ohiko jardueran aldi jakin batean eskuratzen dituen sarrerak ken irteerak dira. Zehazki, enpresaren negozio-bolumena, izakinen aldaketa, beste ustiapeneko sarrerak batzuk (adibidez, alokairuarengatik eskuratutakoak) eta enpresak bere ibilgetua osatzeko egindako lanak barnehartzen ditu, eta haiei hornikuntzak, langileen soldatak, beste ustiapen-gastuak, amortizazioak eta zuzkidurak kendu behar zazkie.

Beste hizkuntzetan: gazteleraz, resultado de explotación; ingelesez, operating income, operating profit.

Ikus, gainera