Zeharkako objektua (osagarria)

Zeharkako objektua edo zeharkako osagarria izen edo sintagma nominal batek perpausean betetzen duen funtzioa da, aditzak adierazten duen ekintza jasotzen duena. Hizkuntza eranskari eta malgukari edo flexiboetan, zeharkako objektua datiboaren bitartez adierazten da. Adibide moduan, euskaraz zeharkako objektua nori galdera erantzuten duen funtzioa da.

Beste hizkuntzetan: gaztelaniaz, objeto indirecto.