Zerga atxikipenak

Ogasun Publikoan, zerga atxikipena ordaintzaile batek zergadun bati atxiki edo ordaintzen ez dion zenbatekoa da, atxikipen hori zergadunaren konturako sarrera moduan ordainduz bere aldetik Ogasunari. Adibidez, enplegatzaile batek langile bati soldata ordaintzen dionean, ez dio ordaintzen soldata osoa, soldata horretatik portzentaje bat kentzen dio, langileak ordaindu beharko duen errenta zergaren kontura Ogasunean sartuko duena.