Zientzia aktuariala

Zientzia aktuariala matematika, estatistika eta probabilitatearen teoria kontingentziak eta arriskuak modelizatu eta aztertzeko, hala nola istripuak, pertsonen heriotzak. Aseguru eta finantzetan erabiltzen dira bereziki, adibidez pentsioen kalkuluan, non pertsonek zein unetan hilko diren aurresan behar den pentsioak eta antzeko diru-emariak kalkulatzeko, eta arriskuen ebaluazioan, non gizonak eta emakumeak bereizi bhar diren istripuak izateko duten probabilitate desberdinak direla eta.