Zirkulartasuna edo zirkularitatea (filosofia)

Filosofian, argudio edo arrazonamendu bat bat zirkularra dela esaten da, inplizituki frogatu nahi denaren egiazkotasuna suposatzen duenean. Halaber, definizio bat zirkularra da, definizioaren baitan definitu nahi dena barneratzen denean. Orokorrean, argudio eta definizio zirkularrak baliorik gabekotzat hartzen dira.

Beste hizkuntzetan: ingelesez, circularity; gaztelaniaz, circularidad.