Zorizko laginketa sinplea

Populazio batetik lagin ateratzerakoan, zorizko laginketa sinplea  populazioko elementuak probabilitate berdinekin banaka atera eta lagin posible guztiei ere probabilitate berdina ematen dien laginketa mota da. Adibidez, populazioa 1-2456 bitarteko elementuek osatzen badute, zorizko laginketa sinplean 1-2-3-....-2456 zenbaki guztiek probabilitate berdina dute aukeratuak izateko. Aldi berean, bigarren baldintzari erreparatuz,  4 tamainako lagina osatu behar bada, lagin guztiek (1-23-134-1765 eta 4-5-6-7, adibidez) probabilitate berdina dute (hau da ez hain begi bistakoa, zeren laginketa sistematikoan esaterako, elementu guztiek probabilitate berdina dute, baina lagun guztiek ordea ez).

Zorizko laginketa sinplea bi eratara burutu daiteke: itzulerarik gabe, aldi bakoitzean aukeratzen den elementua ezin denean berriz aukeratu (hartara, 4-4-5-6 lagina ez da posible), eta itzuleraz, aukeratutako elementuak populaziora berriz itzuli, eta ondorioz, beste elementuak bezalaxe, berriz ere erauziak izateko aukerak dagoenean (4-4-5-6 eta baita 4-4-4-4 ere posible dira). Populazio finituen laginketan, itzulerarik gabeko zorizko laginketa sinplea da ohikoena.

Beste hizkuntzetan: ingelesez, random sampling; gaztelaniaz, muestreo aleatorio simple.