Zorpetze-ratioa

Zorpetze-ratioa enpresa baten egoera finantzarioa ebaluatzeko erabiltzen den finantza-ratioa da, pasibo galdagarria (besteren finantzazioa, alegia) ondare garbiarekin (fondo propioekin, alegia) zatituz kalkulatzen dena.

    \[ZR=\frac{\text{pasibo galdagarria}}{\text{ondare garbia}}\]

Bi ratiotan banatu daiteke, pasibo galdagarria korrontea (epe laburreko zorrak) edo ez korrontea (epe luzeko zorrak) den bereiziz: epe laburreko zorpetze-ratioa (ElabZR) eta epe luzeko zorpetze ratioa (EluzZR):

    \[ElabZR=\frac{\text{pasibo korrontea}}{\text{ondare garbia}}\]

    \[ElabZR=\frac{\text{pasibo ez korrontea}}{\text{ondare garbia}}\]

    \[ZR=ElabZR+EluzZR\]

Orokorrean, enpresaren egoera eta bere sektoreko ezaugarriak kontuan hartu gabe, komenigarria da ratioaren balioa 0.5-0.6 bitartekoa izatea.

Txikiegia bada, bazkide edo akziodunak errentagarritasuna galtzen ari dira, eta handiegia bada, deskapitalizazioa gertatzen ari dela adierazten du. Handiegia denean, irtenbideak kapital zabalkuntza edota zorrak kitatzeko aktiboen salmenta izan daitezke.

Ikus, gainera