Zorrak

Zorrak etorkizuneko data edo epe jakin batean ordaintzeko obligazioa da, askatasunez eta adostasunez egindako hitzarmen baten ondorioz sortua, hala nola erosketa bat edo egindako zerbitzu bat. Estatuaren administrazio batekiko zorrak ordea legez ezarritakoak izan daitezke, hala nola zergak eta isunak. Zor orotan bi alde daude: zorduna, zorra ordaindu behar duena, eta hartzekoduna, zorraren ordainketa jaso behar duena.

Beste hizkuntzetan: ingelesez, debts; gaztelaniaz, deudas.

Ikus, gainera